ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

AN ȘCOLAR 2019-2020

  1. Cerere tip de înscriere
  2. Original și copie a actului de identitate al părintelui
  3. Original și copie a certificatului de naștere al copilului
  4. Copie a documentului prin care CJRAE Timiș comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului ( numai pentru copii care împlinesc vîrsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019)

 

ZIUA PORȚILOR DESCHISE LA LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL ”LOGOS” SE VA DESFĂȘURA ÎN

DATA DE : 5 MARTIE 2019

IN INTERVALUL ORAR 8-18

Documente atasate (click pentru descarcare):