0783 160 999 scoalalogos@yahoo.com
Începem înscrierile în îvățământul Primar – An școlar 2021-2022

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 29.03.2021 – 28.04.2021
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 24.05.2021 – 31.05.2021

EVALUAREA DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE: 22.03.2021 – 27.04.2021


-ÎNSCRIEREA SE FACE ÎN SISTEM ONLINE: SITE-UL ȘCOLII: liceullogos.ro, FAX: 0256-240643, TELEFON: 0256-240644 ;
-VALIDAREA CERERILOR SE FACE LA SECRETARIATUL ȘCOLII, DUPĂ O PROGRAMARE PREALABILĂ .

Criterii generale de departajare în cadrul Liceului Teologic Penticostal Logos

  • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți sau provine de la o Casă de copii/ Centru de plasament/ plasament familial;
  • Existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte;
  • Existența unui frate/ a unei surori înmatriculat(ă) în aceeași unitate școlară;
  • Existența unui certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap, însoțit de certificatul de orientare școlare eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

1 CLASĂ PREGĂTITOARE
22 DE LOCURI

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂM NTUL PRIMAR AN ȘCOLAR 2021-2022

  1. Cerere tip de înscriere
  2. Original și copie a actelor de identitate ale părinților
  3. Original și copie a certificatului de naștere al copilului
  4. Recomandare pentru înscrierea în clasa pregătitoare (Eliberată de grădinița frecventată. Se solicită pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021). 
  5. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ, in urma solicitării părintelui/ tutorelui legal, pentru copiii proveniți din unitatea de învățământ proprie
  6. Copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului (dacă este cazul). 

PROGRAM ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

LUNI – JOI : 8.00 – 18:00
VINERI: 8:00 – 17:00

Programările se fac la nr. de telefon:
0256-240644

Informare și consiliere:
Prof. Aspazia Zîna Marincu: 0737527281