Contestații Bacalaureat

CONTESTAȚIILE SE POT DEPUNE ÎN PERIOADA 30 IUNIE – 01 IULIE LA SEDIUL LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL ”LOGOS”  SAU ON-LINE LA ADRESA DE E-MAIL: contestatii.bac@liceullogos.ro

  • Cei care doresc sa conteste mai multe probe scrise, vor completa cate un formular pentru fiecare proba contestata.
  • Candidatii care depun contestatia la sediul institutiei, trebuie sa prezinte si cartea de identitate.
  • Cei care depun contestatia pe e-mail, trebuie sa trimita, pe langa cererea semnata si apoi scanata, si o copie dupa certificatul de nastere/cartea de identitate a candidatului, precum si NUMARUL DE TELEFON pe care pot fi contactati. De asemenea, candidatul va verifica primirea e-mailului de confirmare din partea comisiei care sa confirme preluarea si inregistrarea cererii de contestatie.
  • Pentru a putea fi acceptate, formularele de contestatie trebuie depuse in perioada prevazuta si trebuie sa fie semnate.