REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2021

Eventualele CONTESTAȚII la probele scrise din cadrul EVALUĂRII NAȚIONALE, sesiunea iunie 2021, pot fi depuse atât în format fizic la sediul LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL ”LOGOS”, cât și electronic pe adresa de mail scoalalogos@yahoo.com

 după următorul program:
29 iunie 2021, în intervalul orar 16-19
30 iunie 2021, în intervalul orar 8-12

În acest caz, al depunerii contestațiilor, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declaratie-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință ca nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Declaratia-tip trebuie semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

ATENȚIE!!! Nota obținută după contestație este nota DEFINITIVĂ, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată la evaluarea inițială a lucrării. Această nota nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.