Resurse umane

 • BADEA ROXANA
 • BĂDOI VASILICA
 • BĂLĂNEAN DANIELA
 • BLAJOVAN ZENO
 • BOAR LIGIA
 • BRUDA MIHAELA
 • BUNEA TABITA
 • BUȘE GEANINA
 • CĂTANĂ GHEORGHE
 • DEDU VALENTIN
 • DUMITRANA TITIANA
 • GAIC ADRIANA
 • GRIGORAȘ DORIN
 • GRIGORAȘ LIANA LĂCRĂMIOARA
 • GROZĂVESCU ADINA
 • HOBAN SIMONA
 • ISPAS SAMUEL
 • JUNC-MARTA CLAUDIA
 • JURJE LUCREȚIA
 • MARCOVICI IOANA
 • MARINCU PETRU
 • MARINCU ZÎNA
 • OLARU DANIELA
 • PETRONJE ILEANA
 • POPESCU VIOLETA
 • RÂPA CRISTINA
 • SALADEA BIANCA
 • ȘANDOR PETRU
 • ȘERBAN VIOLETA
 • STRĂIN AURELIAN
 • STRĂIN PETRU
 • STRĂIN RAMONA
 • TOMOȘEL ROBERT

Resurse Materiale

Scurtă prezentare:

Cele două laboratoare de informatică au 50 de computere legate în reţea şi cu acces la Internet, server, imprimantă, planşe, panoplii, etc. Această dotare permite desfăşurarea orelor de informatică, TIC, programare şi lecţii AEL pentru celelalte discipline de învăţământ.

Profesori responsabili:

Scurtă prezentare:

Laboratorul este locul de desfăşurare a orelor de fizică, chimie, biochimie, biofizică şi altele. Acesta are în dotare ustensile de laborator, aparatură, aparate de măsură, truse experimentale pentru profesori, cât şi truse individuale ale elevilor. Deasemenea, computerul legat la Internet şi proiectorul video permit accesarea noutăţilor în domeniu şi facilitează activitatea de predare.

Având o dotare corespunzătoare, laboratorul permite desfăşurarea aproape în întregime a experimentelor prevăzute de programa şcolară. Aceste experimente se desfăşoara atât live cât şi virtual, folosind CD-uri interactive cu experimente dintre care unele produse de către profesorii şcolii, cât şi cele din programul AEL.

Profesori responsabili:

Scurtă prezentare:

În cabinetul de teologie se desfăşoară orele de specialitate, iar în pauza mare elevii se întâlnesc pentru un timp de părtăşie. Cabinetul se bucură de dotări moderne (computer, imprimantă, videoproiector) si de un punct de documentare modern.

Profesori responsabili:

Scurtă prezentare:

În cabinetul de limbi moderne se desfăşoară ore de limba franceză, engleză cât şi germană şi se dezvoltă competenţe de comunicare. Cabinetul este dotat cu sistem audio, video si TV folosite pentru eficentizarea procesului didactic.

Profesori responsabili:

Scurtă prezentare:

Cabinetul de istorie-geografie este dotat cu mijloace moderne de predare-invăţare, ceea ce face ca orele să se desfăşoare într-un mediu favorabil şi prielnic. Cabinetul are în dotare hărţi, planşe, cărţi de specialitate, TV, computer, videoproiector, DVD player, laptop, precum şi un mic punct muzeistic. În cadrul cabinetului au loc diverse activităţi extracurriculare cum ar fi: simpozioane, mese rotunde, dezbateri pe diverse teme, atât cu elevii, cât şi cu cadre didactice si părinţii.

Profesori responsabili:

Scurtă prezentare:

Cabinetul este dotat cu materiale de specialitate: planşe, mulaje, microscoape, precum şi materiale informatice (computer, imprimantă, copiator, videoproiector); permite predarea disciplinei biologie, nursing şi altele inrudite, intr-o maniera modernă. Elevii deprind cunoaşterea tainelor vieţii, iar în cazul elevilor de la şcoala postliceală sanitară, deprind aplicarea îngrijirilor de baza ale bolnavului, tratamente, etc.

Profesori responsabili:

Scurtă prezentare:

Cabinetul este dotat cu materiale de specialitate: planşe, mulaje, microscoape, precum şi materiale informatice (computer, imprimantă, copiator, videoproiector); permite predarea disciplinei biologie, nursing şi altele inrudite, intr-o maniera modernă. Elevii deprind aplicarea îngrijirilor de baza ale bolnavului, tratamente, etc.

Profesori responsabili:

Scurtă prezentare:

Cabinetul de limba şi literatura romană este un spatiu în care descoperim frumuseţea metaforei, plăcerea lecturii şi puterea cuvântului. Laboratorul este dotat cu bibliotecă, TV, computer, videoproiector şi DVD player.

Profesori responsabili:

Scurtă prezentare:

Cabinetul de matematică-informatică conţine 25 de computere legate în reţea şi cu acces la Internet, server, imprimantă, planşe, panoplii, videoproiector, scanner, tabla economică, machete pentru matematică, etc. Această dotare permite desfăşurarea orelor de matematică, informatică, TIC, programare şi lecţii AEL pentru celelalte discipline de învăţământ.

Profesori responsabili:

Scurtă prezentare:

În cadrul cabinetului de arte se desfăşoară atât orele de cor, cât şi orele de muzica bisericeasca şi educaţie artistică. Sunetul frumos al muzicii ce patrunde în întreaga clădire, luminând sufletele copiilor şi al profesorilor. Cabinetul este dotat cu o pianina, care ajută la înfrumuseţarea pieselor cântate.

Profesori responsabili:

Rubrică în curs de actualizare.

Rubrică în curs de actualizare.

Rubrică în curs de actualizare.

Rubrică în curs de actualizare.

Scurtă prezentare:

Personalul medical al şcolii (medic şi asistentă medicală) acordă asistenţă de specialitate elevilor din toate ciclurile de învăţământ, cât şi personalului şcolii. Urmăreşte evoluţia stării de sănătate, cât şi dezvoltarea fizică a elevilor. Efectuează vaccinările periodice obligatorii, tratamente uşoare în ambulatoriu, efectuează triajul epidemiologic la început de an şi de semestru sau ori de câte ori se impune.

Profesori responsabili:

Rubrică în curs de actualizare.

Rubrică în curs de actualizare.

Scurtă prezentare:

Rubrică în curs de actualizare.

Administrator:

– Grigoraş Dorin