INSCRIERI ÎNVÂȚĂMÂNT PRIMAR 2020-2021

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR:

 1. 1. Cerere tip de înscriere
  2. Original și copie a actului de identitate al părintelui
  3. Original și copie a certificatului de naștere al copilului
  4. Copie a documentului prin care CJRAE Timiș comunică rezultatul pozitiv al
  evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului ( numai pentru copii care împlinesc
  vîrsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019)
  5. Adeverință eliberată de unitatea de învățământ, în urma solicitării
  părintelui/tutorelui legal, pentru copiii proveniți din unitatea de învățământ proprie.
  6.  Copie a hotărârii judecătoreşti definitive din care rezultă modul în care se
  exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului. (dacă este cazul).

PERIOADA DE ÎNSCRIERE:  

04.03.2020 – 23.03.2020
Luni – Vineri
În intervalul orar 08:00 – 18:00

 

INSCRIERI CLASA A IX-a TEOLOGIE:

Pliant admitere Liceu-2017-2018 (Click pentru descarcare)

PROBĂ APTITUDINI(Click pentru descarcare)

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR:

 1. Cerere tip de înscriere (la secretariatul școlii);
 2. Copie a actului de identitate al părinţilor/tutorelui legal;
 3. Copie a certificatului de naştere al copilului;
 4. Copie a documentului emis de centrul de evaluare prin care se comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (numai pentru cei care împlinesc 6 ani în perioada 1 sept.-31 dec. 2018).

Copie a actului de identitate al părinţilor/tutorelui legal;

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE:  in curs de actualizare

LA SECRETARIATUL LICEULUI

CONFORM PROGRAMULUI:

LUNI-VINERI: 8,00-16,00