EDITARE: 21 Martie 2022

_____________

Etapa Județeană – Se desfășoară în 19.03.2022 la Liceul Teologic Penticostal “Logos” Timișoara.

Înscrierea Elevilor la etapa județeană
a) În format PDF (Lista semnată de conducerea unității de învățământ și de către cadrul didactic coordonator, înregistrată și ștampilată) și în format EXCEL, se transpite pe adresa de email a unității de învățământ organizatoare: scoalalogos@yahoo.com

ȘI

b) prin completarea următorului formular google docs: https://forms.gle/mSLoMZkNiqbuMHDJ7