ÎNSCRIERI ȘCOALA POSTICEALĂ SANITARĂ LOGOS

Informații utile:

 • ȘCOALĂ POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT, CU TAXĂ – durata 3 ani
 • SPECIALIZAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 • 2 CLASE AN I, 56 LOCURI
 • AU DREPTUL SĂ SE ÎNSCRIE ABSOLVENȚII DE LICEU, CU SAU FĂRĂ DIPLOMĂ DE BACALAUREAT
 • ÎNSCRIEREA SE FACE LA SEDIUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, DE LUNI PÂNĂ VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR 9-14.

Documente necesare dosarului de înscriere:

 • cerere de înscriere (eliberată de unitatea de învățământ)
 • copie certificat de naștere în original și copie
 • copie certificat de căsătorie în original și copie
 • copie carte de identitate în original și copie
 • diploma de bacalaureat (original și copie) SAU certificatul de absolvire a liceului (original și copie)
 • foaie matricolă pentru clasele IX-XII/XIII
 • adeverință medicală din care să rezulte că este apt pentru școlarizare în domeniu sanitar
 • 2 poze ¾
 • contract de școlarizare (eliberat de unitatea de învățământ)
 • taxa de înscriere